VELEHRAD – PADOVA – ŘÍM 2012

28. 7. – 12. 8. 2012

Autobusem i s koly překonáme Alpy a z Padovy vyrazíme na kole do Říma.

Do Věčného města budeme putovat v rámci 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na naše území (na Velehrad). Právě v Říme v bazilice svatého Klimenta se nachází hrob sv. Konstantina (Cyrila). Naše akce je otevřená pro všechny věkové skupiny, stejně jako tomu bylo na předchozích cyklopoutích.

Počítáme s účastí až 140 cyklistů, tedy třemi autobusy. Přihlašovat se bude možné od pátku 17. únona 2012. Jakmile se naplní první autobus, druhý pojede v případě, že bude naplněn z 95%. Kola budou převážena ve speciálním vozíku za autobusem. Nocovat budeme tak, jak na všech předchozích cyklopoutích v tělocvičnách a sportovních halách se sociálním zařízením. Jako doprovodné vozidlo pro převoz batožin a servisního zařízení na kola nám poslouží naše autobusy. Součástí organizačního týmu bude také zdravotní a servisní doprovod pro opravy kol.

Cena je 8 900 Kč za osobu

Cena zahrnuje:

  • dopravu autobusem i s kolem do Itálie a zpět
  • ubytování během cesty na karimatce
  • strava – snídaně a večeře (vařit bude Gusta Vlk)
  • doprava batohů během cesty
  • organizační zajištění akce (zdravotní a technický doprovod)
  • originální tričko cyklopouti
  • základní pojištění pro cesty do zahraničí

Uzávěrka přihlášek

Vzhledem k velkému zájmu, jsme se rozhodli vyjít vstříc dalším zájemcům, a proto vypravíme na Cyklopouť do Říma 3. autobus!

Organizační tým po nedávné návštěvě ubytovacích zařízení v Itálii otevírá možnost dalšího přihlašování se na Cyklopouť 2012.

V současnosti zbývá naplnit třetí autobus, tak aby mohl jet, 23. účastníky. Celkově je k dnešnímu dni přihlášeno 107 účastníků.

Stejně jako pro všechny autobusy platí tedy podmínka, že třetí autobus, pojede v případě, že bude naplněn z 95%.

Kontakt

Petr Gabriel, tel. +420 777 623 930, e-mail: info@cyklopoute.cz

Přihlášku je nutné zaslat společně s potvrzením o zaplacení zálohy cyklopoutě ve výši 5000,- Kč (kopie ústřižku složenky, popř. kopie výpisu z účtu). Jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení a bydliště. V případě, že platíte za více účastníků, uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce. Číslo účtu: 1540116359 / 0800

Propozice a přihláška!!!

Časový harmonogram Cyklopouti 2012:
Sobota 28. 7. Sraz v Uh. Brodě (Velehrad), večer odjezd směr Padova
Neděle 29. 7. Příjezd do Padovy, odpolední prohlídka města
Pondělí 30. 7. Start cyklopoutě - 1. etapa Padova – Ferrari 80 km
Úterý 31. 7. 2. etapa Ferrara – Ravenna 75 km
Středa 1. 8. 3. etapa Ravenna – San Marino 70 km
Čtvrtek 2. 8. 4. etapa San Marino – Loreto 130 km
Pátek 3. 8. 5. etapa Loreto – Fabriano 85 km
Sobota 4. 8. 6. etapa Fabriano - Perugia 75 km
Neděle 5. 8. Volný den - návštěva Assisi (na kole nebo busem, 20km)
Pondělí 6. 8. 7. etapa Perugia – Terni 90 km
Úterý 7. 8. 8. etapa Pátek Terni – Roma 110 km
Středa 8. 8. návštěva hrobu sv. Konstantina v bazilice sv.Klimenta
Čtrtek 9. 8. Volný den - Prohlídka Říma
Pátek 10. 8. Volný den - Prohlídka Říma
Sobota 11. 8. odjezd do ČR
Neděle 12. 8. návrat do ČR

plakát

Změny vyhrazeny!!